Privacybeleid

Persoonsgegevens

De NV Nieuw Temse wenst de privacy van elke bezoeker van deze site te garanderen en doet dit met inachtneming van alle wettelijke en andere bepalingen inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wanneer u een vraag/opmerking richt naar de NV Nieuw Temse, wordt u gevraagd uw naam en e-mailadres in te vullen. De NV Nieuw Temse zal deze informatie nooit aan iemand bekend maken, behalve indien ze daartoe verplicht wordt door een gemachtigde overheidsinstantie. De informatie zal enkel gebruikt worden in verband met onze service(s), we zullen u nooit contacteren voor iets dat geen verband houdt met onze diensten.

Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt, kunnen deze in onze bestanden worden opgenomen en verwerkt worden voor het beheer van de website en de (verbetering van de) aangeboden service, voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes, om u te informeren over updates en producten die uitgaan van de NV Nieuw Temse.

Voor meer informatie of voor klachten over de behandeling van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

Copyright en inhoud

Teksten, lay-out, afbeeldingen, foto’s, logo’s, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht en andere wetgeving op intellectuele eigendom. Kopieën, reproducties, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande geschreven toestemming van de NV Nieuw Temse of haar juridische vertegenwoordiger. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

De inhoud van deze website, de getoonde plannen, afbeeldingen en foto’s, de beschikbare pdf-bestanden zijn NIET-contractueel.

De getoonde afbeeldingen, modellen en foto’s kunnen verschillen met de werkelijkheid.

De getoonde prijzen op deze website zijn exclusief BTW en exclusief kosten eigen aan de aankoop. Deze prijzen zijn indicatief en kunnen gewijzigd worden.